Καλωσήλθατε στο Seminars Center

Προτεινόμενα Ασύγχρονα Σεμινάρια

Whistleblowing

Διάρκεια: 10 Ώρες

Κόστος: 500 €

Team Leaders Development Program

Διάρκεια: 14 Ώρες

Κόστος: 450 €

Προτεινόμενα Σύγχρονα Σεμινάρια

Microsoft Excel Basic

Διάρκεια: 18 Ώρες

Κόστος: 800 €